بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، کتابخانه مرکزی
تلفن :
۰۱۱-۳۲۱۹۶۲۱۳
فکس :
۰۱۱-۳۲۱۹۶۲۱۳

پرسش های خود را برای کتابخانه مرکزی بفرستید

رایانامه :

فرم تماس