فهرست

گزارش 6 ماهه اول کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال 1400

کتابخانه مرکزی

مدیریت کتابخانه

راه اندازی و روزآمدسازی سایت های : کتابخانه مرکزی ، کتابخانه دیجیتال ، و علم سنجی دانشگاه

تکمیل و روزآمدسازی اطلاعات علم سنجی، سامانه علم سنجی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

پاسخگویی به سئوالات و مشکلات علم سنجی اعضاء هیات علمی دانشگاه بصورت حضوری و تلفنی

تکمیل اطلاعاتResearchgate و Microsoft Academic   و Semanticscholar

کمک به ، راه اندازی کتابخانه دیجیتال و دیجیتال سازی کتاب ها پایان نامه ها و دیگر منابع کتابخانه جهت دسترس پذیری غیر حضوری

ارتقاء و مدیریت پرتال کتابخانه ( پارس آذرخش) و رفع مشکلات آن ،و پیگیری نامه ها و قراردادهای پشتبانی برنامه

افزودن کتابخانه های طب ایرانی و توانبخشی به برنامه پارس آذرخش

همکاری در همایش ها  و برگزاری کارگاه های آنلاین

تهیه متون مناسب آموزشی منابع الکترونیکی ( ProQuest, Sciencedirect, )بصورت فایل های HTML’ PDF’  و درج آن در سایت کتابخانه مرکزی ، علم سنجی و کتابخانه دیجیتال

اخذ مشاوره جهت ارتقاء کیفیت نشریات و نمایه سازی در پایگاه های معتبر و تلاش در جهت ارتقاء استناد

دریافت و گزارش شش ماهه داوری نشریات دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

بازیابی کلید وازه های مش برای درج در پایان نامه دانشجویان

ایجاد ایمیل آکادمیک برای

 

بخش امانت و مرجع:

  1. امانت دهی، عضویت و تسویه حساب کتابها
  2. تسویه حساب پایان نامه  و ورود اطلاعات در سامانه پارس آذرخش و همچنین ثبت در دفتر ثبت
  3. ثبت نام  کارگاه مرور سیستماتیک
  4. کلیه کارهای تایپی
  5. پیگیری جهت رفع عیوب سخت افزاری دستگاههای سایت
  6. راهنمای مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مهر کردن و نوشتن اطلاعات کتابشناختی( مشخصات ظاهری ) کتب فارسی و لاتین در دفتر ثبت 185 نسخه

2- فهرستنویسی و رده بندی ( موضوع و شماره دادن )کتب فارسی و لاتین بر اساس منابع استاندارد 185 نسخه

3- ورود اطلاعات توصیفی و تحلیلی کتب فهرستنویسی شده در نرم افزار کتابخانه و ویرایش آنها 185 نسخه

4- انجام امور مربوط به عضو پذیری مراجعین ( ویرایش اطلاعات ، اسکن عکس و دادن شماره عضویت ) و

    چاپ و صدور کارت عضویت به صورت رایانه ای بر اساس نرم افزار مربوطه 18 نفر

5- چاپ و توليد برچسب باركد و رده كتب، چسباندن آنها بر روي جلد و عطف كتب 205 نسخه

6- مرمت كتب 20 نسخه

7- تعداد کتب امانت داده شده  442 نسخه

8- تعداد کتب برگشت داده شده   466 نسخه

9- فایل کتب فارسی و لاتین در قفسه 645 نسخه