فهرست

بخش امانت و ساعت کار کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بخش کتب پزشکی شامل کتب پزشکی علوم پایه می باشد که پاسخگویی به دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی می باشد که حدودا ۳۰۰۰ جلد کتاب فارسی و لاتین را شامل می شود. در حال حاضر تعداد اعضای این کتابخانه ۵۳۷۸ نفر می باشند. بخش امانت به سیستم بارکدینگ مجهز است و بصورت مخزن باز به ارائه خدمات می پر دازد.

ساعت کار کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت 7 صبح الی 17 می باشد

بخش امانت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل