فهرست

بخش خدمات فنی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

در این بخش بعد از خرید منابع کارهای مربوط به فهرست نویسی و سازماندهی و آماده سازی منابع از ثبت تا صدور لیبل و بارکد انجام می پذیرد. قابل ذکر است کار نمایه سازی پایان نامه ها نیز در این بخش انجام می شود. یکی دیگر از فعالیت های این بخش ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار کتابخانه ای به واحدهای تابعه می باشد. سیستم رده بندی کتابخانه نیز NLM می باشد.