فهرست

دومین دوره کارگاه آموزشی Clinical Key

دومین دوره کارگاه آموزشی استفاده از منبع الکترونیکی پر کاربرد Clinical Key در ۶ شهریور سالجاری با همت واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بهشتی و "گروه اطلاع رسانی حوزه معاونت تحقیقات" با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید علاقمند، دستیار و دانشجویان پزشکی در "بیمارستان شهید بهشتی بابل" برگزار گردید.
دوره سوم این کارگاه در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

با توجه به اهمیت این پایگاه در آموزش دانشجویان و دستیاران، حضور همکاران محترم اعضا هیات علمی بالینی ضروری بوده و در ارزشیابی آموزشی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دریافت فایل PDF