فهرست

درخشش_دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در یازدهمین المپیاد علمی

 

درخشش_دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

در این المپیاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین دانشگاه های #کلان_منطقه_یک بیشترین #دستاورد را کسب نمود.
در مرحله کشوری یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به کسب #دو_مدال_برنز و #سه_دیپلم_افتخار شدند.
سید نیما #داوری_امرئی و سید علیرضا #موسوی_مجد مدال #برنز و آرمان #فراست، فاضل #ترخان و سارا #کیهانی #دیپلم_افتخار کسب نمودند.