فهرست

برگزاری کارگاه

به اطلاع همکاران محترم می رساند، کارگاه علم سنجی در روز 4شنبه مورخ   1400/12/04 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود

این کارگاه دارای امتیاز است.