فهرست

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل به منظور هماهنگی و قانونمند کردن امانت کتاب و دیگر منابع اطلاعاتی در کتابخانه و استفاده بهینه از منابع موجود توسط اعضا در کتابخانه این راهنما را به شرح ذیل تنظیم نموده است:

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد ذیل را رعایت نمایند :

 • اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی 
 • حفظ کامل سکوت و آرامش 
 • حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه
 • رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
 • اجتناب از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات در کتابخانه
 • مطالعه به صورت انفرادي
 • خودداری از انتقال لوازم كتابخانه از يك طرف به طرف ديگر كتابخانه
 • عدم  استفاده از تلفن همراه در كتابخانه
 • اجتناب از  مطالعه در حين قدم زدن در سالن
 • عدم رزو صندليهاي كتابخانه
 • ساعت کار کتابخانه : 7/30   الی 17

جهت عضویت در کتــابخانه، لازم است ابتدا در پـــرتال کتابخانه (آذرسا) با نشانی اینترنتی http://library.mubabol.ac.ir/faces/home.jspx    اقدام به ثبت نام نموده (به همراه یک قطعه عکس دیجیتالی) و فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایند؛ و بعد از سه روز جهت دریافت کارت عضویت خود مراجعه نمایند.

اعضای هیات علمی دانشگاه تعداد 5 جلد کتاب  به مدت یک ماه

  دانشجویان 3 جلد به مدت 20روز و قابل تمدید برای یک دوره

  مربيان حق التدريس:3 جلد به مدت یکماه و قابل تمدید برای یک دوره

تمدید امانت كتاب ، در صورتی كه متقاضی دیگری نداشته باشد طبق مقررات بلامانع است .

 گردش كتاب بین اعضاء توسط بخش امانت کتابخانه صورت می گیرد ، در صورت اقدام اعضاء به این کار عضویت آنها لغو خواهد شد.

 در صورتی كه كتاب امانت گرفته شده توسط اعضاء مورد نیاز متقاضی دیگری باشد ، كتابخانه مجاز است درخواست استرداد آن را بنماید .

مدت  امانت كتابها در ايام خاص (ايام امتحانات ، ايام تعطيلات بين ترم، تعطيلات نوروزي)  و همچنين در مورد كتابهاي پراستفاده  با تشخيص مسئول كتابخانه  تعيين خواهد شد .

جهت به امانت گرفتن کتاب ها ارائه کارت عضویت کتابخانه الزامی می باشد. بدیهی است که کتابها تنها به صاحب کارت امانت داده می شود؛

کتابهای مرجع و نشریات قابل امانت نبوده و از کتابخانه خارج نمی شوند؛

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت مواد كتابخانه اقدام به خارج نمودن آنها از كتابخانه کرده و يا آنها را از کتابخانه خارج نموده باشد به عنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم به عمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد؛

دانشجویانی که عضو کتابخانه نیستند، تنها در محیط کتابخانه می توانند از کتابها استفاده نمایند؛

جهت مطالعه کتابهای مرجع و سایر کتابها در محل کتابخانه، ارائه معرفی نامه و یا کارت شناسایی معتبر الزامی است؛

هر دانشجوی عضو کتابخانه می تواند در هر نوبت 3 جلد کتاب را به مدت دو هفته به امانت ببرد؛

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه تعداد 5 جلد کتاب  به مدت یک ماه

ثبت امانت در نرم افزار مدیریت کتابخانه الزامى است

هنگام امانت منابع، مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهید. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه ميباشید؛

هنگام بازگردانيدن مواد كتابخانه اي از مسئول ميز امانت بخواهد كارتها را حضوراً باطل كند. در غير اينصورت كارتِ باطل نشده در حكم وجود مواد امانتي نزد امانت گيرنده تلقي ميشود؛

در قبال مواد امانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده در مقابل كتابخانه مسئول ميباشد و در صورت بروز اشكال هيچگونه عذري پذيرفته نميشود؛

همراه داشتن کتاب، جهت تمدید آن الزامی است؛ 

کتابهایی که تعداد نسخه های کافی از آنها در کتابخانه موجود نبوده و یا در ایام امتحانات تمدید صورت نمی گیرد؛

 تمدید کتابهایی که با تأخیر بازگردانده می شوند به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد؛

جریمه تأخیر به ازای هر کتاب در هر روز 500 تومان می باشد. بدیهی است تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد از طرف استفاده كنندگان، كتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري خواهد نمود؛

در ایام امتحانات به تشخیص مسئول ميز امانت و با هماهنگي مسئول كتابخانه  جريمه ديركرد به ازاء هر ساعت مبلغ 1000 ريال خواهد بود و يك روز قبل از اجراء اعلام خواهد شد؛

  به ازای هر تأخیر بیش از یک هفته ، کارت عضویت دانشجو یک بار پانچ شده و چنانچه دانشجويي در پنج نوبت مرتكب تأخير شود از گرفتن مواد كتابخانه اي به مدّت يك ترم محروم خواهد شد؛

در صورتی که امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف است عین منبع و در صورت قدیمی بودن یا عدم دسترسی به صلاحدید مسئول کتابخانه به قیمت روز منبعی را  تهيه و تحويل مسئول میز امانت كتابخانه نماید؛

در مورد تعيين قيمت مواد سمعي و بصري و كتب و نشرياتي كه قيمت آنها مشخص نميباشد نظر كميته و يا مسئول كتابخانه قابل قبول است؛

تا زمانيكه عضو امانت گیرنده  نسبت به جبران خسارت اقدام ننماید، از امانت گرفتن مواد محروم خواهد شد؛

در صورت نیاز می توانید با کارشناسان کتابخانه اطلاعات بشتر را دریافت نمایید

افراد شاغل در کتابخانه مرکزی:

جابر صیادی                  کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مرضیه آقایی نژاد           کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

اشرف اسادات موسوی     کارشناس تاریخ معارف اسلامی

مرصاد رضازاده             کارشناس کامپیوتر

چنگیز خنلرزاده            نامه رسان

عزت الله مهدوی           امور خدمات

ساعت کار کتابخانه : 7/30   الی 17