فهرست

مسئول آموزشی و پژوهشی دانشکده

آزیتا ابریشمی

مسئول آموزش

.............................................................

شرح وظایف:

** تدوین برنامه ی  مدون آ موزشی دانشجویان بر اساس سرفصل دروس

** تدوین برنامه ی  هر نیمسال تحصیلی و ارائه به آموزش

** تقسیم مباحث درسی واحدهای نظری و عملی و ارجاع به گروههای مربوطه در دانشکده

** ارائه پیشنهادات به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص تغییرات در واحد های درسی

** جمع آوری پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و ارجاع به مسئولین مربوطه جهت رفع آنها

** تدوین برنامه امتحانات پایان ترم

** عضویت و شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده

** طرح مسائل و مشکلات دانشجویان در شورای آموزشی دانشکده

** بررسی و تدوین صورتجلسات شورای آموزشی دانشکده

** گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مورد درخواست جهت طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

** برگزاری جلسات منظم شورای آموزشی در دانشکده

** همکاری در جمع آوری نمرات پایان ترم با اساتید مربوطه

** تهیه آمار و اطلاعات کلی دانشجویان بر اساس معیارهای سال ورود و گروه های آموزشی

** تهیه دستورالعملها و ابلاغ قوانین و مقررات و مصوبات آموزشی به گروههای آموزشی مربوطه

** انجام امورات مربوط به دانشجویان مهمان

** بررسی وارائه گزارش های دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها و مقاطع و برنامه های آموزشی

**پیگیری صدور گواهی اشتغال به تحصیل، همچنین اعلام وضعیت تحصیلی پذیرفته شدگان مقاطع مختلف به مراجع ذی صلاح و موسسات درخواست کننده طبق مقررات

** اجرا و نظارت برگزاری آزمون فاینال دانشجویان مامایی

** مکاتبات لازم با معاونت آموزشی دانشگاه در مورد اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی جهت اعلام به وزارت متبوع

** ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف

** بررسی درخواست مرخصی تحصیلی، انصراف و بازگشت به تحصیل دانشجویان و....

** انجام کلیه ی فرایند های مربوط به تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان

** ارائه ی گزارش های عملکرد سامانه به اداره کل

** انجام کلیه ی امور آموزشی دانشجویان

جزئیات تماس............................................


تلفن مستقیم

۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸

تلفن داخلی  
فکس   
پست الکترونیک