فهرست

بخش مرجع , و مشاوره اطلاعاتی

این بخش با متراژ حدود ۲۰۰ متر مکعب در فضایی بسیار مجلل مجموعه ای ارزشمند از منابع مرجع علوم پزشکی را گردآوری نموده است در این مجموعه ۲۰۰۰ نسخه کتاب مرجع بصورت مخزن باز در اختیار علاقمندان قرار گرفته است و امکان استفاده و مطالعه از این نوع منابع در همان محل برای مراجعان فراهم می باشد.

بخش مرجع دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراجعین می توانند با کمک کارشناس واحد به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز خود  دست یابند.