فهرست

بخش نشریات و پایان نامه های کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجموعه نشریات ادواری و پایان نامه های دانشجویان در بخشی مجزا از کتابخانه بصورت مخزن باز در اختیار علاقمندان قرار دارد. در حال حاضر کتابخانه مرکزی ۱۸۹ عنوان مجله را به صورت چاپی در اختیار دارد که که ۱۵۵ عنوان آن فارسی و ۳۴ عنوان آن لاتین می باشد

قابل ذکر است اکثر نشریات ارائه شده در این بخش بصورت رایگان تهیه می گردد. نشریات و پایان نامه ها به هیچ وجه امانت داده نمی شود و در سالن کتابخانه امکان مطالعه فراهم می باشد.در همین بخش پایان نامه های دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و تحصیلات تکمیلی نگهداری می شود. اطلاعات کلیه پایان نامه ها بصورت روزآمد در نرم افزار کتابخانه ای وجود دارد و مراجعان کتابخانه می توانند از طریق نرم افزار یکپارچه کتابخانه به ۲۴۱۲ عنوان پایان نامه فارسی و ۱۰ عنوان لاتین در مقطع دکتری پزشکی عمومی و تخصصی علوم پایه و کارشناسی ارشد دسترسی پیدا کنند. طبق آئین نامه کتابخانه مراجعان فقط می توانند از ۱۵ صفحه از پایان نامه کپی تهیه نمایند.

پایان نامه ها علاوه بر دسترسی  فیزیکی، بصورت آنلاین و تمام متن از طریق همین لینک زیر قابل دسترس می باشد.

بخش نشریات

در این بخش، کار سفارشات کتاب و نشریات دانشگاه نیز انجام می شود.

بخش نشریات و پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی بابل