فهرست

جديدترين مقادير شاخص تأثير مجلات علمی جهان (Impact Factor)

در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی Clarivate Analytics ضریب نفوذ یا Impact_Factor جدید مجلات را اعلام کرد

مجله ی
CA-Cancer journal for clinicians
با ضریب نفوذ ۲۲۳/۶۷۹ بیشترین مقدار را دارد.

در ایران مجله ی
International journal of health policy and management
در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ ۴/۴۸۵ را کسب کرده است.

با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Scitation Report  در پایگاه استنادی  Web Of Science از جديدترين شاخص هاي تأثير ژورنال هاي حوزه تخصصي مورد علاقه خود مطلع شوید.