فهرست

کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر زاهد پاشا از کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره شهید رجائی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی خبر داد.

 بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل موفق به کسب رتبه برتر در محور اقدام برجسته در جشنواره شهید رجائی شد و لذا در این ارتباط معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع ضمن تبریک برای کسب این افتخار، از اهتمام و تلاشهای مجدانه رئیس محترم دانشگاه، معاونت توسعه و عوامل اجرائی قدر دانی نمودند.