فهرست

کارگاه افزایش impact مقالات در پژوهش و شیوه های سنجش آن

وبینار کارگاه آموزشی افزایش impact مقالات در پژوهش و شیوه های سنجش آن در تاریخ  30بهمن توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد .

مدرس این کارگاه آقای دکتر پیام کبیری بودند.