فهرست

دومین فراخوان گرنت فناوری جوانه

پارک علم وفناوری دانشگاه تربیت‌ مدرس با همکاری وزارت عتف، پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز برنامه ملی گرنت فناوری جوانه را برگزار می‌کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم وفناوری دانشگاه تربیت مدرس، این طرح در راستای حمایت از توسعه محتوایی حوزه نوآوری و فناوری در نظام آموزش عالی، طرح «گرنت فناوری جوانه ۲» در عموم حوزه‌ها و طرح «گرنت شکوفایی» در حوزه‌های نفت و ICT است.
هدف از برگزاری این طرح، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محتوای فناورانه و قابل تجاری سازی است.
تسهیلات شامل:
پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال
دکتری حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال (در طرح جوانه ۲) و تا ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (در طرح شکوفایی) به استاد راهنما به صورت گرنت پرداخت می‌شود.