فهرست
بایگانی

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی داوری مقالات

کارگاه آموزشی داوری مقالات

کارگاه آموزشی داوری مقالات روز یکشنبه مورخ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ در محل سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد
۱۲ , دی , ۱۳۹۵
کارگاه آموزشی داوری مقالات

کارگاه آموزشی داوری مقالات

کارگاه آموزشی داوری مقالات برای اعضاء هیات علمی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل سایت کتابخانه مرکزی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید
۰۲ , شهریور , ۱۳۹۵