فهرست
بایگانی

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی "کتابدار بالینی"

ویژه کارشناسان و کتابداران گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
۱۰ , دی , ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی "سابمیت مقالات "

ویژه کارشناسان و کتابداران گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
۰۵ , اسفند , ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "ترمینولوژی پزشکی" (جلسه دوم)

ویژه کارشناسان و کتابداران گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
۱۴ , اسفند , ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "ترمینولوژی پزشکی" (جلسه اول)

ویژه کارشناسان و کتابداران گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
۱۷ , بهمن , ۱۴۰۲
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "شاخص های علم سنجی و انتخاب ژورنال مناسب جهت چاپ مقالات"

ویژه کارشناسان و کتابداران گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
۱۷ , مهر , ۱۴۰۲